Hemo Control

Hæmoglobin og Hæmatokrit på 10 sekunder

Køb produkt

7.794,00 DKK

Produktbeskrivelse

Hemo Control-systemet gør det muligt at bestemme Hæmoglobin og Hæmatokrit i én arbejdsgang.
Hæmoglobinværdien måles og derfra udregnes Hæmatokrit-værdien.

Hemo Control …

• behøver kun 8 µL blod
• leverer svar i løbet af ca. 25 sek.
• anvender Micro-kuvetter (tør-kemi)
• har touchscreen
• kræver minimalt vedligehold

Ved behov for at overføre resultater m.m. til laboratoriets Edb-system, fås Hemo Control også med barcodelæser, Bluetooth- og PC-software.