Om HaemoMedtec

I HaemoMedtec arbejder vi på at skabe forandringer for at forbedre sundhedsvæsenet.

Vi er innovative på de præanalytiske områder og skaber muligheder for andre og nye arbejdsgange, til gavn for både personale og patienter. Og herigennem ikke mindst også til gavn for patientsikkerheden.

HaemoMedtec ApS blev grundlagt i 2010 af personer med stor erfaring fra det diagnostiske marked og herved også med stor indsigt i medicinsk- og laboratorieudstyr.
Et af de primære fokusområder er på fremtidens behov for øget automatisering af det præanalytiske område og optimering af de udfordringer der findes her.
Vi sælger i dag både fuldautomatiske løsningsmodeller samt mindre enheder til hospitaler. Derudover har vi en bred vifte af produkter til klinikker, praktiserende læger samt hospitaler etc. – f.eks. produkter inden for Anæstesi, Kardiologi, Veterinær og Sport.

Vi brænder for at kunne gøre en forskel for patienter, arbejdsmiljø og sikkerhed.
Vi udvikler innovative løsninger til automatisering af nuværende manuelle processer, for at minimere fejlmuligheder i det præanalytiske felt. En sådan løsning er vores patenterede SBQSystem er et godt eksempel på.

Kultur

HaemoMedtec er en virksomhed som bestræber sig på at have højt til loftet og turde tænke nyt.
Vi er en virksomhed med mange bolde i luften og vi værdsætter input fra hver og én af vores medarbejdere.

Vision

HaemoMedtecs mål er at blive international leverandør af innovative og automatiske løsninger, til forbedring af patientsikkerhed og arbejdsmiljø.

Mission

HaemoMedtec udvikler og tilbyder løsninger som højner patientsikkerheden og forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderne ved hjælp af innovation og automation.

Præanalytiske forhold

Alt, der foregår, før et prøvesvar kan produceres.

Hvorfor er det vigtigt at kvalitetssikre de præanalytiske forhold?

Fordi præanalysen er lige så vigtig som analysen.
Hver dag får mennesker stillet diagnoser, nogle også alvorlige, og der bliver planlagt behandlingsforløb – alt sammen til dels på baggrund af analysesvar. Kvaliteten fra første patientkontakt til svar er essentiel.
Personaleressource er også en meget vigtig brik – derfor er det vigtigt at automatisere arbejdsgange og højne arbejdsmiljøet. 

Hvad kan gå galt i de præanalytiske forhold?

Det er vigtigt at det er de rette blodprøverør der tages, så det sikres at der kan analyseres de vigtige parametre. Patientidentifikation er et område med mange manuelle interaktioner og dermed risiko for fejl. Forkert identifikation af patient eller prøve kan lede til fejlfortolkninger – hvilket kan være fatalt.   

Læs mere om præanalytiske forhold her