Om HaemoMedtec

I HaemoMedtec ønsker vi at skabe forandringer for at forbedre sundhedsvæsenet. Dette gør vi ved at innovere på præanalytiske forhold og derved ændre måden man arbejder på i dag, til gavn for både personale og patienter. 

HaemoMedtec ApS blev grundlagt i 2010 af højtkvalificerede og erfarne personer med indsigt i medicinsk-, laboratorieudstyr og med fokus på fremtidens behov og udfordringer. Vi sælger i dag automatiske og fuldt moderne total løsningsmodeller, men også mindre enheder samt tilbehør til klinikker, praktiserende læger samt hospitaler.

Vi brænder for at kunne gøre en forskel for patienter, hvilket driver os til at udvikle smarte løsninger til at overtage manuelle og fejlbelagte processer i det præanalytiske felt. Det er vores patenteret løsning, SBQsystem et godt eksempel på. 

Kultur

HaemoMedtec er en lille virksomhed med få ansatte dog bestræber vi os på at have højt til loftet og turde tænke nyt. Vi er en virksomhed med mange bolde i luften og vi værdsætter input fra hver én af vores medarbejdere.

Vision

HaemoMedtec kæmper for et bedre og mere målrettet sundhedsvæsen med patienten i centrum.

Mission

Med innovation og automation finde løsninger som giver et hurtigere og mere kvalitetssikret flow gennem systemet, til gavn for patienter og personale

Præanalytiske forhold

Dvs. alt hvad der foregår, før et prøvemateriale når frem til analyse på et laboratorium.

Hvorfor er det vigtigt at sikre de præanalytiske forhold?

Fordi måden man håndtere prøvematerialet på kan have en væsentlig indflydelse på analyseresultaterne. Hver dag får mennesker stillet alvorlige diagnoser, planlagt behandlingsforløb og tager store beslutninger på baggrund af analyseresultater, dvs. at der ikke er plads til fejl.

Hvad kan gå galt i de præanalytiske forhold?

F.eks. kan prøvematerialet forveksles med en anden, hvilket kan resultere i at en patient kan få en falsk diagnose. En prøve kan blive håndteret forkert så den ikke egner sig til analyse og derfor skal en patient igen til test, hvilket er ressourcekrævende. 

Læs mere om præanalytiske forhold her